Ľuboš Beňa & Prospektori

Prospektori čerpajú z tradičnej americkej hudby. Ich vystúpenia sú radostnou oslavou hudby starých dobrých časov, ktorá stále disponuje neuveriteľnou silou potešiť divákov. Repertoár skupiny Prospektori pozostáva z obľúbených amerických County & Blues štandardov spievaných v angličtine a vlastných originálov. Skupinu vedie spevák a gitarista Ľuboš Beňa zo Skalice. 

The Slovak band Prospektori (Prospectors) draws on traditional American Music. Their performances are joyous celebrations of music of the good old days, which still has the incredible power of captivating audiences. Their repertoire consists of popular American country & blues standards sung in English and their own compositions.

Die slowakische Band Prospektori (Prospectors) greift auf traditionelle amerikanische music. Ihre Darbietungen sind eine freudige Feier der Musik der guten alten Zeiten, welche immer noch die unglaubliche Kraft hat, das Publikum zu erfreuen. Das Repertoire der Band Prospektori besteht aus populären amerikanischen Country & Blues Standards, die auf Englisch gesungen werden, und eigenen Originalen.