Koncerty

01.02. Bratislava, Vernisáž, Pistoriho palác, (Beňa & Radványi)
10.02. Vrádište, DK, Country bál, (Prospektori, FS Skaličan)
17.02. Piešťany, Gitarové múzeum, (Beňa & Radványi)
27.04. Kuchyňa, Camping Park, (Beňa & Radványi)
17.05. Poľsko, (Beňa & Radványi)
18.05. Poľsko, (Beňa & Radványi)
19.05. Poľsko, (Beňa & Radványi)
25.05. Petrov, Festival Country medzi sklepy, (Prospektori a ďalší)
15.06. Skalica, Skalické lapky, Námestie, (Prospektori)
22.06. Sereď, Hodový jarmok, Námestie, (Beňa & Radványi)
07.07. Oravský Podzámok, Oravská lesná železnica, (Prospektori)
13.07. Bánovce nad Bebravou, Gargamel Fest, Vodná nádrž Prusy, (Prospektori)
26.07. Banská Štiavnica Počúvadlianske jazero, Festival Sitno Blues, (Beňa & Radványi)
09.08. Smrdáky, Lázne, 19:00,  (Prospektori, Country Dance Myjava) 
11.08. Radimov, Hody na hrišti, 17:00, (Prospektori)
23.08. Skalica, Country večer, Reštaurácia Srdiečko, 19:00, (Prospektori)
24.08. Pezinok, Fyzulnačka, Radničné námestie, 12:15, (Prospektori) 
24.08. Holíč, Pivné slávnosti, (Prospektori)
31.08. Kuchyňa, Music fest, (Beňa & Radványi)
28.09. Šaštín Stráže, Svadba, (Prospektori)