Koncerty

01.02. Bratislava (SK), Vernisáž, Pistoriho palác, (Beňa & Radványi)
10.02. Vradište (SK), DK, Country bál, (Prospektori, FS Skaličan)
17.02. Piešťany (SK), Gitarové múzeum, (Beňa & Radványi)
27.04. Kuchyňa (SK), Camping Park, (Beňa & Radványi)

17.05. Poľsko, (Beňa & Radványi)
18.05. Poľsko, (Beňa & Radványi)
19.05. Poľsko, (Beňa & Radványi)
25.05. Petrov (CZ), Festival Country medzi sklepy, (Prospektori a ďalší)
15.06. Skalica (SK), Skalická lapka, Námeste, (Prospektori)
07.07. Oravský Podzámok (SK), Železnica, (Prospektori)
16.07. Bánovce nad Bebravou (SK), Gargamel Fest, Vodná nádrž Prusy, (Prospektori)
26.07. Banská Štiavnica Počúvadlianke jazero (SK), Festival Sitno Blues, (Beňa & Radványi)
23.08. Skalica (SK), Country večer, Reštaurácia Srdiečko, (Prospektori)