Slovak Blues Project

Slovak Blues Project sa stal víťazom medzinárodných súťaži Blues Aperitiv 2016Slovakian Blues Challenge 2016 a XIII Galicja Blues Festival 2016 v poľskom Krosne. Slovak Blues Project získal cenu Objav roka 2016 a reprezentoval Slovensko na medzinárodnej súťaži European Blues Challenge 2017 v dánskom Horsens.

Slovak Blues Project

Slovak Blues Project založil v roku 2015 slovenský bluesman Ľuboš Beňa a spája v ňom rôzne generácie slovenských bluesmenov. Formácia Slovak Blues Project vystupuje ako duo, trio alebo band. Ponúka sólové vystúpenia jednotlivých interpretov, ich kombinácií a spoločného záverečného jam-session. Repertoár pozostáva z tradičných a moderných foriem amerického blues a vlastných originálnych kompozícií.

The Slovak Blues Project was formed in 2015, as a side project, by Slovakian bluesman Lubos Bena. This special program brings together older and younger generations of Slovak bluesmen as duo, trio or band acts. It is composed of performances of individual artists, combinations and a final jam-session. Slovak Blues Project offers both traditional and modern schools of American blues, as well as own original compositions. A melting pot of Blues poured into a blender with fresh ingredients.


www.facebook.com/slovakbluesproject