Ľuboš Beňa & Prospektori

Prospektori čerpajú z tradičnej americkej Old-time music. Ich vystúpenia sú radostnou oslavou hudby starých dobrých časov, ktorá stále disponuje neuveriteľnou silou potešiť divákov. Jedna z najstarších slovenských country kapiel zo Skalice na Záhorí od roku 2018 opäť koncertuje. Repertoár skupiny Prospektori pozostáva z obľúbených amerických štandardov spievaných v angličtine a vlastných originálov. Zostavu skupiny Prospektori tvoria traja speváci: Ľuboš Beňa na gitaru, Aleš Macháček na banjo, husle a Štefan Chocholáček na kontrabas.

The Slovak band Prospektori (Prospectors) draws on traditional American Old-Time Music. Their performances are joyous celebrations of music of the good old days, which still has the incredible power of captivating audiences. One of the oldest bands in Slovakia has been performing again since 2018 playing traditional instruments. Their repertoire consists of popular American standards sung in English and their own compositions. The group consists of three singers: Ľuboš Beňa on guitar, Aleš Macháček on banjo, fiddle and Štefan Chocholáček on double bass.

Die slowakische Band Prospektori (Prospectors) greift auf traditionelle amerikanische Old-time music zurück. Ihre Darbietungen sind eine freudige Feier der Musik der guten alten Zeiten, welche immer noch die unglaubliche Kraft hat, das Publikum zu erfreuen. Das Repertoire der Band Prospektori besteht aus populären amerikanischen Standards, die auf Englisch gesungen werden, und eigenen Originalen. Die Band Prospektori besteht aus drei Sängern: Ľuboš Beňa (Gitarre), Aleš Macháček (Banjo, Violine) und Štefan Chocholáček (Kontrabass).