Ľuboš Beňa & Prospektori

Prospektori čerpajú z tradičnej americkej Old-time music. Ich vystúpenia sú radostnou oslavou hudby starých dobrých časov, ktorá stále disponuje neuveriteľnou silou potešiť divákov. Jedna z najstarších slovenských country kapiel zo Skalice na Záhorí od roku 2018 opäť koncertuje. Repertoár skupiny Prospektori pozostáva z obľúbených amerických country & blues štandardov spievaných v angličtine a vlastných originálov. 

The Slovak band Prospektori (Prospectors) draws on traditional American Old-Time Music. Their performances are joyous celebrations of music of the good old days, which still has the incredible power of captivating audiences. One of the oldest bands in Slovakia has been performing again since 2018 playing traditional instruments. Their repertoire consists of popular American Country & Blues standards sung in English and their own compositions. 

Die slowakische Band Prospektori (Prospectors) greift auf traditionelle amerikanische Old-time music zurück. Ihre Darbietungen sind eine freudige Feier der Musik der guten alten Zeiten, welche immer noch die unglaubliche Kraft hat, das Publikum zu erfreuen. Das Repertoire der Band Prospektori besteht aus populären amerikanischen Country & Blues Standards, die auf Englisch gesungen werden, und eigenen Originalen.