Beňa & Radványi na festivale Strážnické rockové slavnosti 2015

V neděli 13. 9. 2015 se náměstím Svobody rozléhaly zvuky bluesrockové muziky. Nedělním odpolednem a podvečerem pokračoval na příjemné akce nabitý víkend. Rockové slavnosti obohatily svým impozantním vystoupením kapely The Blue Ravenns, Ľuboš Beňa a hosté, W Band a kytarista Ondřej Fišer.

On Sunday September 9, 2015 the Liberty Square in the Czech Town Straznica echoed with the sounds of blues and rock music. The festival enriches their impressive performances: The Blue Ravens, Lubos Bena & guests, W Band and guitarist Ondrej Fiser.