SOLO

A zatiaľ čo blues nesporne zostáva jedinečným africko-americkým umeleckým prejavom v 21. storočí sa stáva i medzinárodnou populárnou hudbou v národe slovenskom sa blues našiel v skutku skvelom Ľubošovi Beňovi. Ľuboš Beňa pochádza zo Slovenska. Čo je na ňom pôsobivé je jeho výrazný a energický spev a rytmus. Je mu vrodený, nebadať na ňom žiadny nútený manierizmus alebo afekt. Má perfektné tempo. Počúva dlho a pozorne takých velikánov blues ako Fred McDowell, Son House, Lead Belly, Jessie Mae Hemphill, R. L. Burnside, a ďalších – vstrebáva celkový zvuk ich hudby do svojho vnútra, aby to vzápätí dostal von cez ruky do gitary, dupajúcu nohu a hlas. Presne tak, ako sa iní veľkí hudobníci učili blues. Strávil nejaký čas v štátoch Mississippi, Arkansas a Tennessee, pozorujúc bluesových umelcov v akcii. Počúval ich, hral s nimi, sedel v ich blízkosti a obohacoval svoje umenie o ďalší rozmer. Výsledkom je skutočné bluesové cítenie so slovenským akcentom. Je to ako keby sa zišiel južanský duševný pokrm s dobrým vínom zo Skalice, jeho rodného mesta. (Dr. David Evans, The University of Memphis, USA).

Foto Lubos Bena

While blues remains a distinct African-American cultural expression, it has also become an international popular music in the twenty-first century. In the nation of Slovakia blues has found a fine representative in Lubos Bena. He comes from Slovakia, Europe. What impresses me most about Lubos Bena is his strong singing and rhythm. It’s natural to him, without any forced mannerisms or affectations, and with perfect timing. He listens long and intently to nothing but the best artists – people like Fred McDowell, Son House, Lead Belly, Jessie Mae Hemphill, R. L. Burnside, and others – and lets the sound of their music get inside his head. Then out it comes through his hands on the guitar, his foot stomping, and his voice. This the same way these other great artists learned the blues. Lubos has spent some time in Mississippi, Arkansas, and Tennessee, observing blues artists in action, listening, and sitting in, thereby adding a new dimension to his music. The result is real blues feeling with a Slovakian accent. It goes down like southern soul food with a good wine from Skalica, his hometown. (Dr. David Evans, The University of Memphis, USA).

WWW.FACEBOOK.COM/LUBOSBENAMUSIC